HealthyDerma Moisturising Skin Cream 150g

LKR 970.00 LKR 970.00Category: BODY LOTION
Brand: Herbalcosmetics.lk Pvt Ltd
HealthyDerma Moisturising Skin Cream දෑත් දෙපා හා ශරීරයේ ඕනෑම තැනක සම මත දිනපතා ආලේප කිරිමට ඉතා සුදුසුයි. සම රැළි වැටීම නවතා දමා වයස්ගත පෙනුම නැති කර දිදුලන පිරිපුන් සමක් හිමි කර ගැනීමට උපකාරී වේ. පැලුණු ඉරි තැලුනු කොරල සහිත හෝ වියලි සමටත් ඒ වගේම නීරෝගී සම එලෙසින් පවත්වා ගැනීමටත් HealthyDerma Moisturising Skin Cream ආලේපනය ඉතා සුදුසුයි. නියපොතු අග සම හොදින් රැක ගැනිමටත්,සම මත ඇති අදුරු ලප කැලැල් මැකීමටත් HealthyDerma උපකාරි වේ. යටි පතුල හා අත් පැලිම ඉතා හොදින් පාලනය කරයි. කලවා හා ඉකිලි ආශ්රිිත සම රැළි වැටිම හා වියලීම වලකා අසාදන වලින් අරක්ෂා කරයි. ලිංගික ප්රිදේශ ආශ්රි ත සම නිරෝගිව තබා ගැනීමටත් සම වියලීම නිසා ඇති වන ආසාදන පාලනය කිරීමටත් උපකාරී වේ. ඉතා ගොරෝසු සමක් නම් Scrub/ Cleanser කිරීමෙන් පසුව මෙම නිශ්පාදනය ආලේප කිරීම සුදුසුයි. ගොරෝසු සම ගොරෝසු බව අඩු කර සාමාන්යව තත්වයට පත් කර ගැනීමටත් නිතර ඝර්ශණයට ලක් වන ස්ථාන ගොරෝසු වීම වලකා දැමීමටත් දිනපතා භාවිත කළ හැක. වයස් ගත වන විට සමෙහි ඇති වන රැළි වැටීම් හා වියළි බව පාලනය කර පිරිපුන් නීරෝගී සමක් පවත්වාගෙන යාමට උපකාරී වේ. දියවැඩියාව ඇති අයගේ දෙපා හා අත් මත ආසාදන ඇති වීම නිසා, එම කොටස් ශරීරයෙන් ඉවත් කිරීම පවා සිදු වන දරුණු තත්වයන් ඇති විය හැක. වයස් ගත හා විශේෂයෙන් දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙලෙන අයගේ දෑත් හා දෙපා සුලු සිරීම් වලින් හා ආසාදන වලින් ආරක්ෂා කිරීමට HealthyDerma Moisturising Skin Cream උපකාරී වේ. කාන්තාවන්ගේ හෝමෝන වෙනස්කම් නිසා සමෙහි ඇති වන වියළි බව නැති කර තෙතමනය ආරක්ෂා කිරීමට සහය වේ.
භාවිත කරන ආකාරය :
වියලි සම සෝදා හොදින් පිරිසිදු කර HealthyDerma Moisturising Skin Cream ආලේප කර සියුම්ව ටික වේලාවක් පිරිමදින්න . පසුව නැවත ස්වල්ප ප්රaමාණයක ආලේප ගෙන හොදින් සම මතු පිට තුනීවට ආලේප කරන්න. වයස අවුරුදු 3 ට වැඩි ළමුන්ගේ සිට ඕනෑම වයසක අයෙකුට සුදුසුයි. ආසාත්මිකතා ඉතා විරල වුවත්, යම් ආසාත්මිකතාවක් ඇති වුව හොත් පාවිච්චිය නවතා වහාම වෛද්යා උපදෙස් පතන්න. විවෘත කිරීමෙන් පසු ආලේපනය පිටතට ගැනීමේදී ජලය හෝ අපද්රයව්ය් මිශ්ර විමට ඉඩ නොතබන්න.
HealthyDerma Moisturising Skin Cream கைகள் கால்கள் மற்றும் உடலின் எந்த பகுதியிலும் தடவ பொருத்தமானது. சுருக்கங்களை நிறுத்தவும், வயதான தோற்றத்தை மாற்றவும், மற்றும் குண்டான, பளபளப்பான சருமத்திற்கு உதவுகிறது. HealthyDerma Moisturising Skin Cream சுருள் அல்லது வறண்ட சருமத்தையும், ஆரோக்கியமான சருமத்தையும் பராமரிக்க ஏற்றது.Healthy Derma தோலை பாதுகாக்கவும், சருமத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை அழிக்கவும் உதவுகின்றது. உள்ளங்கால் வெடிப்பை நன்றாகக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. தொடைகள் மற்றும் இடுப்பை சுற்றியுள்ள சுருக்கங்கள் மற்றும் வறண்ட சருமம் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தி நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றது. பிறப்புறுப்பை சுற்றியுள்ள சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றது. மற்றும் வறட்சியால் ஏற்படும் தொற்றுக்களை கட்டுப்படுத்துகின்றது. உங்களுக்கு மிகவும் கடினமான மற்றும் கரடு,முரடான சருமம் இருந்தால் சிறப்பிங் / கிலன்ஸிங் (Scrub/ Cleanser ) செய்த பிறகு இக் கிரீமை பயன்படுத்துவது மிகவும் பொருத்தமானது. அடிக்கடி உராய்வு ஏற்படும் பகுதிகளில் கரடு முரடான தன்மையை தடுக்கவும் கடின தன்மையை குறைக்கவும், இயல்பாக்கவும் இக் கிரீமை தினமும் பயன்படுத்தலாம். வயதுக்கு ஏற்ப சருமத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள், மற்றும் வறட்சியை கட்டுப்படுத்தி ஆரோக்கியமான சருமத்தை பராமரிக்க உதவுகின்றது. நீரழிவு நோயாளிகளின் கால்கள் மற்றும் கைகளில் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுகள் கடுமையான நிலைமைகளுக்கு வழிவகுத்து, துண்டிக்கப்பட வேண்டியிருக்கலாம். healthy derma கிரீம் வயதானவர்கள் மற்றும் குறிப்பாக நீரழிவு நோயால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு கீறல்கள் மற்றும் நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து கைகள் மற்றும் கால்களை பாதுகாக்க உதவுகின்றது.
பயன்படுத்தும் முறை -
உங்கள் வறண்ட சருமத்தை நன்றாக சுத்தம் செய்து HealthyDerma Moisturising Skin Cream எடுத்து தடவி சிறிது நேரம் மெதுவாக தேய்த்து மீண்டும் சிறிது சிறிதாக தடவி, சருமத்தின் மேற்பரப்பில் மெல்லியதாக தடவவும். இரவு உட்பட ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை தடவவும். 2 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் முதல் அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்றது. ஒவ்வாமை மிகவும் அரிதானது. ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்றபட்டால் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனையை பெறவும். கிரீமை தண்ணீர் மற்றும் அழுக்குகள் படிய அனுமதிக்காதீர்கள்.

HealthyDerma Moisturising Skin Cream specially
formulated to prevent dry, rough, scaly, itchy skin, minor
skin irritations and slow down early skin aging, dark
spots and improve the appearance of wrinkles.
HealthyDerma Moisturising Skin Cream is formulated to
apply hands, legs and any part of your body on daily
basis twice a day.
HealthyDerma helps to protect outermost layer of the
skin, epidermis which protects body from harm, keeps
body hydrated, produces new skin cells contain melanin
which determines the colour of your skin.
HealthyDerma heals foot cracks, flaking, scaling skin of
the tip of the nail and bring it to normal condition. It
reduces wrinkle effect, dry skin conditions and itching in
thigh and groin and protects the skin from infections.
If it is abnormally rough skin, apply cream after scrub
and cleansing the skin. HealthyDerma will reduce the
skin roughness and avoid getting roughness due to
friction effect by giving proper moisturisation.
Rough, bumpy skin on face, body dry scaly skin on legs,
bumpy patches on the back of the arm and thighs, rough
skin on face and neck (due to often shaving) will cure
with regular usage of HealthyDerma.
HealthyDerma even outs skin tone by reducing dark
spots, pigments and scars on your skin.
HealthyDerma will help to reduce wrinkle effect and
dryness due to aging, especially postmenopausal of
women and give you healthy and bright skin.
Method of use
Clean and dry your skin before applying HealthyDerma .
Take small volume of cream, apply, and rub gently it till
absorb to the skin. Then take another small volume,
spread it on the skin and leave as a thin layer.
HealthyDerma can be recommended for kids above 3
years and any elderly person.
Do not apply on wounds.
After opening the product, do not contaminate with water
or any other impurities.
Adverse reactions
Complications and allergies are very rear, but if you feel
any redness, or itching effect stop using it and refer to a
doctor/physician.
Ingredients
Emulsifying wax, White soft paraffin, Ultra pure Urea,
Vitamin C with Niacinamide in a unique blend and the
pH is maintained between 5.5 - 7.
Apply HealthyDerma Moisturising Skin Cream on
your skin twice a day to make your skin young and
healthy

Simillar Products

Body Lotion-Chandanalepa-Bees Honey 100ml
LKR 320.00 320.00
Body Lotion-Chandanalepa-Jasmine 100ml
LKR 320.00 320.00
Body Lotion-Chandanalepa-Sandalwood 100ml
LKR 320.00 320.00
Body Lotion-Chandanalepa-Strawberry 100ml
LKR 320.00 320.00
Aloera Moisturising Cream-Nature Sectrets- 150ML
LKR 460.00 460.00
Body Lotion- Papaya- Nature Secrets 50ml
LKR 160.00 160.00
Body Lotion- Papaya- Nature Secrets 100ml
LKR 310.00 310.00